KLM

KLM Biofuel

KLM Biofuel

Voor KLM op Aruba een Engelstalige presentatie verzorgd over vliegen op biobrandstof. Met vooral de vraag: welke samenwerkingsverbanden (publiek-privaat) zijn daar nu en in de toekomst voor nodig? In aanwezigheid van oa Camiel Eurlings (president-directeur KLM) en Mike Eman, de Arubaanse premier. Mijn rol als host was het geheel professioneel te presenteren, inclusief het leiden van een quiz en het inleiden van sprekers. (mei 2014)

Deze mooie aanbeveling ontving ik van Inka Pieter, Director CSR & Environmental Strategy, KLM:

“KLM heeft Tanja Fraai gevraagd op te treden als dagvoorzitter tijdens een Round Table bijeenkomst over duurzaamheid. KLM organiseerde dit evenement op Aruba ter gelegenheid van haar eerste vlucht op duurzame biokerosine naar de Aruba en Bonaire. Vanwege het hoge niveau van het internationale gezelschap dat zou deelnemen, hebben we gezocht naar een dagvoorzitter met voldoende statuur en internationale ervaring. Dit vonden we in Tanja. In het voortraject heeft zij een belangrijke rol gespeeld door het stellen van de juiste, scherpe, vragen die ons hielpen om het programma en de inrichting van de Round Table te verbeteren. Tijdens de dag zelf gaf ze blijk van een goed begrip van de onderwerpen die aan bod kwamen. Bovendien wist ze de sprekers en programmaonderdelen soepel door het draaiboek te loodsen.”