Juristen debat ’10, 10, 10, ramp of paradijs?’

Foto: Christopher Lewis

Op donderdag 28 november sloten we ons Koninkrijkscongres af met een debat onder juristen:
Men kruiste de (juridische) degens en vroeg zich af: waar staan we als Koninkrijk drie jaar na 10.10.10?
Wat is de (on) zin van de toelatingsregeling die beperkingen oplegt aan het personenverkeer binnen het Koninkrijk?
Worden de eilanden in praktijk overspoeld door Europese Nederlanders die zich er vrij willen vestigen?
Is de toelatingsregeling een goed antwoord op het probleem van probleemjongeren van de eilanden?
Je zult toch maar door Nederland zijn gekoloniseerd, wat dan?

Een debat onder leiding van Prof. dr. Arjen van Rijn, hoogleraar Staatsrecht en Staatkundige vernieuwing aan de Universiteit van Curaçao (UNA) en advocaat De Clercq Advocaten & Notarissen.
Met de volgende deelnemers:

Prof. dr. Paul Bovend’Eert, hoogleraar Staatsrecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen.
Dr. Irene Broekhuijse, constitutioneel jurist, oud-medewerker Raad van Advies Sint Maarten.
•Dr. Mito Croes, staatkundig consultant en mediator, oud-minister van Staatkundige structuur van de Nederlandse Antillen en oud-Gevolmachtigde Minister van Aruba.
•Prof. dr. Lodewijk Rogier, hoogleraar Staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan de Universiteit van Curaçao (UNA).
This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.