Presentatie Digitale Collecties

Nederlandse Caribische Collecties tot 1954

Nederlandse Caribische Collecties tot 1954

Op 3 december 2016 presenteerde ik het symposium ‘De Digitale Collectie Cariben van de Universiteit Leiden’. Het symposium werd georganiseerd door de Universitaire Bibliotheken Leiden in samenwerking met het KITLV in het kader van het digitaliseringsproject ‘Nederlandse Caribische Collecties tot 1954’.

Het was een mooie middag met diverse sprekers die elk vanuit hun wetenschappelijke expertise vertelden over het belang van digitalisering; kaarten, brieven, krantenartikelen zijn nu online beschikbaar gemaakt. Hoe kan het onderwijs op Curaçao (en de andere eilanden) daarvan profiteren?

Ook leidde ik een debat over het nut en de noodzaak van die digitalisering met erfgoedprofessionals, historici en sociaal psychologen. Interessant om te vermelden dat het vrijwel allemaal vrouwelijke Caribische deskundigen waren!

Aan het einde van de middag legden we een LIVE verbinding met Minister Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op Curaçao. Een leerzame middag met veel Caribische, literaire en wetenschappelijke elementen!

This entry was posted in Nieuws. Bookmark the permalink.